Kruispuntgemeente Eindhoven

Waarom we zijn


De Bijbel leert ons de blijde boodschap van vergeving door Jezus Christus voor ons persoonlijk en laat ons zien hoe we samen een gemeenschap in geloof op aarde mogen zijn. Vanuit de opdracht van Jezus willen wij zoekers met het Licht van het evangelie bereiken, laten groeien in geloof en samen een herkenbare en open gemeenschap vormen van bijbelgetrouwe christenen.

Wie we zijn


De Kruispuntgemeente bestaat uit zo'n 200 mensen van alle leeftijden. We voelen ons gezegend met een grote groep kinderen en tieners. Op zondagmorgen komen we samen in de Adventskerk. We lezen uit de bijbel, luisteren naar de uitleg door de dominee, zingen onder begeleiding van een muziekgroep en bidden met en voor elkaar. Voor de kinderen is een speciaal kindermoment en kinderneventdienst. Door de weeks zijn diverse activiteiten voor jong en oud.
Hoe we zijn ontstaan


Rond 2000 ontstond vanuit de gereformeerde bondsgroep binnen de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) het verlangen actief te zijn in de stad voor mensen die interesse hadden in het christelijk geloof. Met hulp van de Inwendige Zendingsbond (IZB) en de PGE ging in juli 2001 een missionair project van start. Al snel bleek dat mensen ook op zoek waren naar een laagdrempelige dienst op zondagmorgen. De eerste dienst van Kruispunt werd gehouden op 25 december 2002 in buurthuis De Hagenkamp. Zo ontstond een pioniersplek. Toen de projectfase vijf jaar later afliep, heeft de algemene kerkenraad van de PGE besloten tot het oprichten van een wijkgemeente van bijzondere aard met een missionaire opdracht: de Kruispuntgemeente. Een gemeente waar verschillende mensen voor kortere of langere tijd een thuis vinden. Iedereen is van harte welkom!
Hoe wordt u lid of vriend?

  • Lid: Als lid (belijdend lid of dooplid van 18 jaar en ouder) bent u stemgerechtigd bij verkiezingen van ambtsdragers en bij andere onderwerpen die van belang zijn.
  • Vriend: U kunt zich aanmelden als vriend als u bij de Kruispuntgemeente betrokken wilt zijn, maar (nog) geen lid wilt worden.

Via dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als lid of vriend.


Pastoraat en diaconaat

Heeft u vragen over het pastoraat, wilt u bezoek? Heeft u hulp nodig of vragen over diaconaat? Neem dan contact op en mail naar:   vragen@xpunt.info.