Kruispuntgemeente

De Kruispuntgemeente - een samenvoeging van het Missionair Project en de Gereformeerde Bondsgemeente - is gestart op 25 december 2002. Vijf jaar later heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) besloten tot het oprichten van een wijkgemeente van bijzondere aard met een missionaire opdracht: de Kruispuntgemeente. Een gemeente waar verschillende mensen voor kortere of langere tijd een thuis vinden. Iedereen is van harte welkom!

Visie
Voor de Kruispuntgemeente is de gehele Bijbel de kern van het gemeente-zijn. De Bijbel leert ons de blijde boodschap van vergeving door Jezus Christus voor ons persoonlijk en laat ons zien hoe we samen een gemeenschap in geloof op aarde mogen zijn. Vanuit de opdracht van Jezus willen wij zoekers met het Licht van het evangelie bereiken, laten groeien in geloof en samen binnen de Protestantse Gemeente Eindhoven een herkenbare en open gemeenschap vormen van Bijbelgetrouwe christenen.

Hoe wordt u lid of vriend?

Lid: Als lid (belijdend lid of dooplid van 18 jaar en ouder) bent u stemgerechtigd bij verkiezingen van ambtsdragers en bij andere onderwerpen die van belang zijn.

Vriend: U kunt zich aanmelden als vriend als u bij de Kruispuntgemeente betrokken wilt zijn, maar (nog) geen lid wilt worden.

Aanmelden: Via dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als lid of vriend.

Pastoraat en diaconaat
Heeft u vragen met betrekking tot pastoraat? Neem dan contact op met het pastoraal meldpunt: Lianne Gast of met een van de wijkouderlingen.
Met vragen over praktische/diaconale zaken kunt u terecht bij Renny Oomen en Dikkie Verburg.