Jeugd

Oppas (0-4 )


Tijdens de ochtenddienst is kinderoppas voor de jongste jeugd.


Kindernevendienst (4-10)


Na het kindermoment in de ochtenddienst gaan de kinderen naar de kindernevendienst in twee leeftijdsgroepen. Daar wordt met ze gezongen, gebeden, een verhaal uit de bijbel verteld en geknutseld.


Rock Solid (10-13)


Op twee vrijdagavonden per maand is Rock Solid voor tieners van 10 - 13 jaar. Aan de hand van een thema wisselen leuke en knotsgekke spelletjes af met serieuze momenten.

Rock Solid Extended (14-16)


Eén vrijdagavond per maand organiseren we voor de oudere tieners een Rock Solid Extended avond. Het thema van de avond wordt uitgewerkt met spellen,  praten, filmpjes en opdrachten en natuurlijk sluiten we af met chillen en chips.


LEF (16+)


Eén keer per maand zijn de oudste tieners welkom in de huiskamer van de LEF-leiding. Een serieus onderwerp wordt besproken in een gezellige en laagdrempelige setting.


Catechisatie (10-18)


Wat staat in de Bijbel? Wat geloven we eigenlijk? Dit wordt uitgelegd tijdens de catechisatie voor tieners.