Jeugd

Oppas (0-4 )


Tijdens de ochtenddienst is kinderoppas voor de jongste jeugd.


Kindernevendienst (4-10)


Na het kindermoment in de ochtenddienst gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool naar de kindernevendienst in twee leeftijdsgroepen. Daar wordt met ze gezongen, gebeden, een verhaal uit de bijbel verteld en geknutseld.


Rock Solid (10-13)


RockSolid is een tienerclub voor tieners van 10 t/m 13 jaar. Tieners zijn twee keer per maand op vrijdagavond van harte welkom! Op RockSolid avonden vinden we het belangrijk dat de tieners elkaar ontmoeten, samen plezier hebben en zichzelf, elkaar en God (beter) leren kennen. We gebruiken het RockSolid programma van Youth for Christ, dat goed aansluit bij de leefwereld van de tieners. Allerlei originele spellen, die aansluiten bij het thema van de avond, wisselen elkaar in hoog tempo af. Daarnaast is er ook altijd een serieus moment waarin we samen bidden, uit de Bijbel lezen en met elkaar daarover in gesprek gaan. Er is allerlei lekkers en we sluiten de avond altijd af met een te gek spel..

Voor meer informatie over RockSolid kun je contact opnemen via rocksolid.kruispunt@gmail.com

Rock Solid Extended (14-16)


Eén vrijdagavond per maand organiseren we voor de oudere tieners een Rock Solid Extended avond. Het thema van de avond wordt uitgewerkt met spellen,  praten, filmpjes en opdrachten en natuurlijk sluiten we af met chillen en chips. Rock Solid Extended vindt plaats in het jeugdhonk in de Adventskerk.


LEF (16+)


Eén keer per maand zijn de oudste tieners welkom in de huiskamer van de LEF-leiding. Een serieus onderwerp wordt besproken in een gezellige en laagdrempelige setting.


Catechisatie (10-18)


Wat staat in de Bijbel? Wat geloven we eigenlijk? Dit wordt uitgelegd tijdens de catechisatie voor tieners.