Diensten

Zondagmorgen om 10.00 uur


Op zondagmorgen is een dienst in de Adventskerk. Het welkom, de Bijbellezing en een moment voor de kinderen worden door gemeenteleden gedaan. De dominee legt een Bijbeltekst uit aan de hand van een thema. We danken God en bidden met elkaar voor elkaar, de gemeente, de stad en de wereld. De muziek wordt verzorgd door een muziekgroep. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen meestal uit Opwekking, Op Toonhoogte en/of een berijming van de Psalmen.Zondagmiddag om 17.00 uur


Elke zondagmiddag om 17.00 uur komen we bij elkaar in een bijeenkomst met een speciaal karakter:
 

  • Spreken over geloven: wat betekent het geloof in Jezus Christus voor ons  en hoe praten we daarover in ons dagelijks leven (eerste en vijfde zondag van de maand)
  • Spreken met en luisteren naar God: een dienst van gebed en aanbidding (tweede zondag van de maand)
  • Een 'klassieke' leerdienst (derde zondag van de maand)
  • Een laagdrempelige dienst voor iedereen die nieuwsgierig is naar het christelijk geloof (vierde zondag van de maand)

Aankomende diensten in de Adventskerk