Diensten

Zondagmorgen om 10.00 uur


Op zondagmorgen is er om 10.00 uur een dienst in de Adventskerk. Het welkom, de Bijbellezing en een moment voor de kinderen worden door gemeenteleden gedaan. De dominee legt een Bijbeltekst uit aan de hand van een thema. We danken God en bidden met elkaar voor elkaar, de gemeente, de stad en de wereld. De muziek wordt verzorgd door een muziekgroep. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen meestal uit Opwekking, Op Toonhoogte en/of een berijming van de Psalmen.Zondagavond om 19.00 uur


Op zondagavond om 19.00 uur komen we bij elkaar in een bijeenkomst met een speciaal karakter:

  • Leren praten over je geloof in hedendaags Nederlands: een interactieve bijeenkomst waar wij worden uitgedaagd te reflecteren en spreken over ons geloof in Jezus Christus en hoe wij dit anno nu kunnen verwoorden in begrijpelijke taal (eerste zondag van de maand)
  • Spreken met en luisteren naar God: een dienst van (persoonlijk) gebed en aanbidding (tweede zondag van de maand)
  • Een traditionele leerdienst (derde zondag van de maand)
  • Bijbelacademie over de betekenis van Genesis; we lezen hoofdstukken uit dit eerste Bijbelboek en leren over de historische en culturele achtergrond van de teksten uit Genesis (vierde zondag van de maand)
  • Geen dienst (vijfde zondag van de maand)

Aankomende diensten in de Adventskerk